Để các doanh nghiệp, cá nhân khôi phục hoạt động sản xuất và có sự chuẩn bị về nguồn lực tài chính lớn cũng như đạt mục tiêu phát triển kinh tế năm 2021 thì vấn đề gia hạn nộp thuế năm 2021 là rất cần thiết, vì vậy Chính phủ đã ban hành nghị định 52/2021/NĐ-CP ngày 19/04/2021 về gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp và tiền thuê đất trong năm 2021. Cùng chúng tôi tìm hiểu bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn về quy định này nhé.

1. Gia hạn thời hạn nộp thuế đối với thuế Giá trị gia tăng

gia-han-thoi-han-nop-thue-doi-voi-thue-gia-tri-gia-tang

Lưu ý: không áp dụng đối với thuế giá trị gia tăng khâu nhập khẩu.

– Trường hợp kê khai thuế giá trị gia tăng theo tháng của kỳ tính thuế từ tháng 3 cho đến tháng 8 của năm 2021, và trường hợp kê khai thuế giá trị gia tăng theo quý đối với kỳ tính thuế của quý 1 và quý 2 năm 2021 thì được gia hạn thời hạn nộp thuế với số thuế giá trị gia tăng phát sinh cần nộp, kể cả số thuế mà được phân bổ cho những địa phương khác cấp tỉnh chỗ người phải nộp thuế có trụ sở chính hay số thuế theo từng lần phát sinh. Thời hạn gia hạn nộp thuế năm 2021 đối với trường hợp này cụ thể như sau:

+ Thuế giá trị gia tăng từ tháng 3 cho đến tháng 6 năm 2021 hoặc quý 1 và quý 2 năm 2021: Gia hạn 05 tháng

+ Thuế giá trị gia tăng tháng 7 của năm 2021: Gia hạn 04 tháng

+ Thuế giá trị gia tăng tháng 8 của năm 2021: Gia hạn 03 tháng

=> Thời gian gia hạn ở trường hợp này tính từ ngày kết thúc thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng theo quy định của pháp luật.

– Trường hợp nếu người nộp thuế mà bổ sung hồ sơ khai thuế của kỳ tính thuế đã được gia hạn và số thuế GTGT phải nộp tăng lên, đồng thời gửi hồ sơ khi chưa hết thời hạn nộp thuế thì số thuế được gia hạn sẽ gồm thuế do khai bổ sung và thuế phải nộp
– Trường hợp các đối tượng quy định theo nghị định này được gia hạn việc nộp tờ khai, kê khai thuế GTGT theo tháng, quý nhưng chưa nộp thuế GTGT phát sinh ở tờ khai thuế GTGT đã khai thì thời hạn được xác định như sau:

+ Kỳ tính thuế tháng 3/2021: Chậm nhất ngày 20/9/2021

+ Kỳ tính thuế tháng 4/2021: Chậm nhất ngày 20/10/2021

+ Kỳ tính thuế tháng 5/2021: Chậm nhất ngày 20/11/2021

+ Kỳ tính thuế tháng 6, tháng 7, tháng 8 năm 2021: Chậm nhất ngày 20/12/2021

+ Kỳ tính thuế Quý 1/2021: Chậm nhất ngày 30/9/2021

+ Kỳ tính thuế Quý 2/2021: Chậm nhất ngày 31/12/2021

– Trường hợp các đơn vị trực thuộc, chi nhánh của doanh nghiệp, tổ chức theo quy định tại Điều 2 nghị định này mà khai thuế GTGT với cơ quan thuế trực tiếp quản lý của các đơn vị, chi nhánh đó thì vẫn được gia hạn nộp thuế GTGT.

2. Thời hạn gia hạn đối với thuế thu nhập doanh nghiệp

– Trường hợp gia hạn nộp thuế năm 2021 đối với thuế TNDN tạm nộp quý 1, quý 2 kỳ tính thuế TNDN năm 2021 của các doanh nghiệp, tổ chức quy định tại Điều 2 nghị định này được gia hạn thời hạn nộp thuế, thời hạn gia hạn là 03 tháng kể từ ngày kết thúc thời hạn nộp thuế TNDN theo quy định của pháp luật.

– Các đơn vị, chi nhánh trực thuộc của các doanh nghiệp, tổ chức ở Điều 2 nghị định này mà khai thuế TNDN với cơ quan thuế trực tiếp quản lý các đơn vị, chi nhánh đó thì cũng được gia hạn thời hạn nộp thuế TNDN. Nếu chi nhánh, đơn vị trực thuộc của doanh nghiệp, tổ chức tại khoản 1,2,3 Điều 2 mà không hoạt động sản xuất kinh doanh ở ngành, lĩnh vực gia hạn thì sẽ không được gia hạn nộp thuế TNDN.

Lưu ý: Cá nhân kinh doanh, hộ kinh doanh theo khoản 1, 2, 3 điều 2 nghị định này được gia hạn thời hạn nộp thuế GTGT, TNCN với tiền thuế phát sinh phải nộp chậm nhất là ngày 31/12/2021.

3. Gia hạn thời hạn nộp thuế đối với tiền thuê đất

gia-han-thoi-han-nop-thue-doi-voi-tien-thue-dat

Trường hợp DN, hộ kinh doanh, cá nhân, tổ chức tại Điều 2 nghị định này, nếu đang thuê đất của Nhà nước theo hợp đồng hoặc quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền bằng hình thức trả tiền thuê đất hàng năm thì được gia hạn 06 tháng kể từ ngày 31/5/2021.

4. Trình tự, thủ tục gia hạn các loại thuế

trinh-tu-thu-tuc-gia-han-cac-loai-thue

– Người nộp thuế nộp giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất (kèm phụ lục)
Nộp bằng phương thức điện tử hoặc gửi bản giấy trực tiếp đến cơ quan thuế hoặc có thể qua bưu điện (nếu không nộp bằng điện tử được).
Nếu Giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất không nộp cùng thời điểm nộp hồ sơ khai thuế tháng (quý) thì thời hạn chậm nhất là 30/7/2021.

– Người nộp thuế phải nộp đủ tiền thuế và tiền thuê đất đã được gia hạn theo quy định tại NĐ 41/2020/NĐ-CP và nộp tiền thuế phát sinh nếu có trước ngày 30/7/2021 thì mới đủ điều kiện được gia hạn nộp thuế năm 2021 đối với tiền thuế và tiền thuê đất tại nghị định này.

Share to be shared!
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Tin liên quan