• Tầm nhìn

GAVN nhận thấy được tầm quan trọng trong việc hoạch định tài chính trong từng doanh nghiệp nên đã và đang cung cấp những dịch vụ liên quan tới tài chính và vì một mục tiêu trở thành một trong những doanh nghiệp uy tín lớn trên thị trường Việt Nam về cung cấp dịch vụ kế toán tài chính, ERP, BI, M&A.

  • Sứ mệnh

Triển khai các giải pháp quản trị tài chính kế toán toàn diện, kiểm soát tối ưu nguồn lực, xây dựng hệ thống báo cáo thông minh.
Sứ mệnh thiêng liêng của mỗi cá nhân cũng như toàn thể GAVN chính là đem đến một giải pháp thông minh để trợ giúp các chủ doanh nghiệp trong việc điều hành và quản lý doanh nghiệp.

  • Giá trị cốt lõi

Hướng tới khách hàng, coi khách hàng là trọng tâm của mọi hoạt động, luôn hướng tới mục đích chung của cộng đồng, mong muốn sẽ mang lại hiệu quả trực tiếp vào doanh thu của khách hàng sau từng dịch vụ.

Chất lượng: Không ngừng cải thiện chất lượng dịch vụ, hướng tới sự chuyên nghiệp của nhân viên, và luôn trau dồi kiến thức cho ban lãnh đạo.

Phát triển nguồn nhân lực song hành cùng phát triển chất lượng dịch vụ.

Update: GA Advisor – Vision, Mission & Value 2020

 

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •