• doi-tuong-nop-le-phi-mon-bai-lg

  Quy định mới nhất về thuế môn bài năm 2021

  Khi mới hoạt động kinh doanh, sản xuất hoặc theo hàng năm thì doanh nghiệp, cá nhân, hộ gia đình phải nộp thuế môn bài, vậy quy định cụ thể về thuế môn bài 2021 như thế nào? Bài viết dưới đây sẽ tổng hợp những quy định mới nhất bạn có thể hiểu rõ […]

  Xem thêm
 • gia-han-thoi-han-nop-cac-loai-thue-nam-2021-lg

  Gia hạn thời hạn nộp các loại thuế năm 2021

  Để các doanh nghiệp, cá nhân khôi phục hoạt động sản xuất và có sự chuẩn bị về nguồn lực tài chính lớn cũng như đạt mục tiêu phát triển kinh tế năm 2021 thì vấn đề gia hạn nộp thuế năm 2021 là rất cần thiết, vì vậy Chính phủ đã ban hành nghị […]

  Xem thêm
 • Hướng dẫn điền mã số thuế người mua trên hóa đơn

  (TCT online) – Cục Thuế Hà Nội nhận được công văn hỏi không số đề ngày 11/11/2020 của Công ty TNHH Sugiko Việt Nam hỏi về định dạng điền mã số thuế của người mua trên hóa đơn. Ngày 26/11/2020 Cục Thuế Hà Nội có Công văn 102272/CTHN-TTHT hướng dẫn như sau: – Căn cứ Nghị […]

  Xem thêm
 • Xác định thuế suất thuế GTGT

  (TCT online) – Trả lời Công văn số 01-201120/SCRG/CV nhận ngày 24/11/2020 của Công ty TNHH Supply Chain Resources Group Việt Nam (Sau đây gọi tắt là “Công ty SCRGV”) về chính sách thuế GTGT, ngày 23/12/2020 Cục Thuế Hà Nội có Công văn 109319/CTHN-TTHT  hướng dẫn như sau: – Căn cứ Thông tư số 219/2013/TT-BTC […]

  Xem thêm
 • Mẫu Giấy chứng nhận đăng ký thuế mới nhất áp dụng từ 17/01/2021

  Mẫu Giấy chứng nhận đăng ký thuế mới nhất được ban hành kèm theo Thông tư 105/2020/TT-BTC ngày 03/12/2020 (có hiệu lực thi hành từ 17/01/2021), cụ thể: **Đối với tổ chức, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh: “Giấy chứng nhận đăng ký thuế” mẫu số 10-MST được cơ quan thuế cấp cho tổ chức, hộ kinh doanh, […]

  Xem thêm
 • Các đối tượng phải thực hiện đăng ký thuế năm 2021

  Các đối tượng phải thực hiện đăng ký thuế (trực tiếp hoặc thông qua cơ chế một cửa liên thông) được quy định tại Luật Quản lý thuế 2019 và văn bản hướng dẫn liên quan, cụ thể gồm: **Người nộp thuế thuộc đối tượng thực hiện đăng ký thuế thông qua cơ chế một cửa liên […]

  Xem thêm