Dịch vụ trả lương thuê ngoài – Giải phóng các nguồn lực nội bộ có giá trị để tập trung vào hoạt động kinh doanh cốt lõi của mình. Bảng lương và các vấn đề nhạy cảm của nhân sự của công ty bạn được thực hiện hiệu quả bởi các chuyên gia giàu kinh nghiệm, hoàn toàn độc lập với nội bộ tại công ty, do đó sẽ xử lý các vấn đề không thiên vị và minh bạch

Xem thêm
tax guideline of rental fee for foreign staff in vietnam

Are rental expenses for foreigners deducted when calculating corporate income tax and subject to PIT? Is the VAT deductible?

Xem thêm
IT outsourcing

Vì sao các doanh nghiệp SME cần thuê ngoài dịch vụ IT Support? Theo một khảo sát gần đây của GA VN, các công ty vừa và nhỏ thường gặp vấn đề và khó khăn trong việc quản trị IT. Dưới đây là một số các vấn đề phổ biến nhất mà các doanh nghiệp […]

Xem thêm
su-can-thiet-cua-CFO

Công ty offshore là gì? Với khái niệm công ty Offshore (Ngoại biên) tính đến là các pháp nhân được thành lập tại các vùng lãnh thổ, mà ở đó chính quyền địa phương cho phép các ưu đãi về thuế như giảm hoặc miễn hoàn toàn thuế với điều kiện nếu các công ty […]

Xem thêm