tax guideline of rental fee for foreign staff in vietnam

Are rental expenses for foreigners deducted when calculating corporate income tax and subject to PIT? Is the VAT deductible?

Xem thêm
IT outsourcing

Vì sao các doanh nghiệp SME cần thuê ngoài dịch vụ IT Support? Theo một khảo sát gần đây của GA VN, các công ty vừa và nhỏ thường gặp vấn đề và khó khăn trong việc quản trị IT. Dưới đây là một số các vấn đề phổ biến nhất mà các doanh nghiệp […]

Xem thêm
su-can-thiet-cua-CFO

Công ty offshore là gì? Với khái niệm công ty Offshore (Ngoại biên) tính đến là các pháp nhân được thành lập tại các vùng lãnh thổ, mà ở đó chính quyền địa phương cho phép các ưu đãi về thuế như giảm hoặc miễn hoàn toàn thuế với điều kiện nếu các công ty […]

Xem thêm
payroll-service

Outsourcing Payroll Service – Free up valuable internal resources to concentrate on your core business while your payroll processing is carried out efficiently offshore through real-time, online, non-bias and transparent

Xem thêm