Trong doanh nghiệp kế toán đóng vai trò khá quan trọng, mỗi phần hành kế toán sẽ đảm nhiệm các nhiệm vụ, công việc chuyên môn khác nhau. Một trong những phần hành kế toán có vai trò quan trọng trong doanh nghiệp đó là kế toán thanh toán. Vậy công việc của kế toán thanh toán trong doanh nghiệp bao gồm những việc gì? Mời bạn cùng tham khảo bài viết chúng tôi cập nhật dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

1. Kế toán thanh toán là gì?

khai-niem-ve-ke-toan-thanh-toan

Khái niệm về kế toán thanh toán

Kế toán thanh toán trong doanh nghiệp là vị trí thực hiện những công việc như lập chứng từ về thu, chi khi có các nhu cầu thanh toán bằng chuyển khoản hoặc tiền mặt; Ngoài ra còn có các công việc khác như tổng hợp, theo dõi, hạch toán những nghiệp vụ kinh tế phát sinh liên quan đến thanh toán, những nghiệp vụ về tài chính – kinh tế ở ngoài và trong doanh nghiệp. Trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, khi có các việc liên quan đến tiền cần thanh toán thì kế toán thanh toán sẽ thực hiện các công việc đấy.

2. Các công việc của kế toán thanh toán trong doanh nghiệp

quy-trinh-ke-toan-thanh-toan

Quy trình kế toán thanh toán

Nhiều người thắc mắc trong doanh nghiệp có kế toán rồi, sao lại cần kế toán thanh toán, công việc cụ thể của họ là làm những việc gì? Dưới đây chúng tôi chia sẻ chi tiết về công việc của một kế toán thanh toán trong doanh nghiệp.

 • Thứ nhất, kế toán thanh toán kiểm soát quy trình của kế toán.
  • Trường hợp khách hàng thanh toán tiền thông qua ngân hàng.

Khi khách hàng sử dụng dịch vụ hoặc mua hàng hoá, trang thiết bị, máy móc,..của doanh nghiệp và thanh toán qua ngân hàng, ngân hàng sẽ có giấy báo có về cho doanh nghiệp. Khi nhận được giấy báo của ngân hàng, kế toán thanh toán sẽ căn cứ vào đó để ghi vào sổ đồng thời tổng hợp các khoản phải thu của khách hàng đúng quy định pháp luật kế toán.

  • Trường hợp khách hàng thanh toán trực tiếp bằng tiền mặt.

Khi khách hàng sử dụng các dịch vụ của doanh nghiệp, hoặc mua hàng hoá, trang thiết bị, máy móc,..và thanh toán trực tiếp cho doanh nghiệp bằng tiền mặt thì kế toán thanh toán sẽ lập phiếu thu giao cho khách hàng, trên phiếu thu ghi đầy đủ, đúng thông tin của khách hàng sau đó nộp cho thủ quỹ. Khi đã nhận tiền thủ quỹ tiến hành ký tên, đóng dấu xác nhận đã thu tiền. Dựa vào phiếu thu đó thì kế toán thanh toán và phòng kế toán sẽ ghi vào sổ kế toán tổng hợp các khoản phải thu của khách hàng.

 • Thứ hai, kế toán thanh toán sẽ quản lý các khoản chi của doanh nghiệp.
  • Kế toán thanh toán trực tiếp thực hiện các công việc thanh toán qua ngân hàng hay tiền mặt cho nhà cung cấp, đối chiếu công nợ, nhận hóa đơn, rà soát phiếu đề nghị thanh toán, lập các phiếu chi…
  • Thực hiện các công việc nội bộ trong doanh nghiệp như trả lương cho nhân viên trong công ty, thanh toán các khoản tiền chi từ bên ngoài,..
  • Thực hiện việc theo dõi những khoản tạm ứng trong doanh nghiệp.
  • Lập các kế hoạch thanh toán với các nhà cung cấp theo tuần, theo tháng.
  • Liên hệ với các nhà cung cấp khi có những vấn đề phát sinh liên quan.
 • Thứ ba, kế toán thanh toán quản lý các khoản thu của doanh nghiệp.
  • Thực hiện việc quản lý các chứng từ liên quan đến việc thu và chi.
  • Việc thanh toán tiền qua ngân hàng của khách hàng cần phải theo dõi.
  • Theo dõi các khoản công nợ của khách hàng, cổ đông , nhân viên công ty; đồng thời nhắc nhở, đôn đốc để thu hồi nợ.
  • Cập nhật thường xuyên các thông tin tiền gửi ngân hàng.
  • Thực hiện các công việc về các khoản thu như là thu tiền của khách hàng, thu tiền góp vốn của cổ đông, thu hồi công nợ của doanh nghiệp.
 • Thứ tư là quản lý và theo dõi quỹ tiền mặt của doanh nghiệp.
  • Kế toán thanh toán sẽ cùng với thủ quỹ thực hiện việc thu – chi theo đúng quy định của pháp luật.
  • Thực hiện công việc lập báo cáo, in các sổ sách tồn quỹ báo cáo lên ban giám đốc.
  • Kết hợp với thủ quỹ để kiểm tra, đối chiếu tồn quỹ trong ngày., trong tháng.- Thứ năm, kiểm soát hoạt động thu ngân của doanh nghiệp.
  • Tiếp nhận các chứng từ từ bộ phận thu ngân
  • Đối chiếu, kiểm tra, rà soát về tính hợp lý của những chứng từ và hạch toán vào sổ sách kế toán

3. Vai trò của kế toán thanh toán trong doanh nghiệp

vai-tro-ke-toan-thanh-toan

Vai trò kế toán thanh toán

Thông qua các công việc mà kế toán thanh toán phải làm trong doanh nghiệp có thể thấy rằng kế toán thanh toán đóng vai trò quan trọng trong doanh nghiệp, góp phần tạo nên thành công cho doanh nghiệp. Kế toán thanh toán thực hiện tốt sẽ hỗ trợ cho bộ phận kế toán công nợ của doanh nghiệp thu hồi nhanh các khoản nợ từ đó làm giảm thiểu rủi ro cho doanh nghiệp trong việc điều phối dòng tiền vào ra. Quản lý được dòng tiền trong doanh nghiệp hiệu quả là điều mà các doanh nghiệp luôn mong muốn và Kế toán thanh toán chính là một trong những nhân tố không thể thiếu .

Share to be shared!
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Tin liên quan