• Bước 1: Tìm hiểu đối tác

Bước tìm hiểu sơ bộ thông tin của khách hàng, giúp chúng tôi xác định mục tiêu, chiến lược của công ty có phù hợp với việc xây dựng một hệ thống quản trị tài chính từ hệ thống các giám đốc tài chính chuyên nghiệp. các bước bao gồm:

– Phỏng vấn  CEO qua điện thoại

– Họp ban lãnh đạo/ các trưởng phòng của công ty

– Thu thập dữ liệu cơ bản về tình hình hoạt động kinh doanh của công ty

– Lập báo cáo “CFO Inittial Analysis” đánh giá sơ bộ tình hình quản trị công ty

– Họp ban lãnh đạo, đưa ra các vấn đề tồn đọng và đề xuất cải tiến

– Khi kết thúc Bước 1 công ty sẽ nhận được bản đánh giá chi tiết bằng văn bản và các đề xuất cải tiến từ đó để lựa chọn có thể tự hoàn thiện hệ thống quản trị hoặc đồng hành cùng các CFO chuyên nghiệp của chúng tôi

  • Bước 2: Làm việc cùng GA CFO Assiociates

quy-trinh-cfo-asiociates

– Giai đoạn 1: Xây dựng/ cải tổ hệ thống

Trong giai đoạn này chúng tôi bắt đầu làm việc chi tiết về các vấn đề tồn đọng trong báo cáo ở Bước 1, một số những vấn đề các DN hay gặp phải như sau:

+ Thiết kế lại/ nhóm lại mẫu báo cáo tài chính nhằm cải thiện tính minh bạch

+ Rà soát lại quy trình hạch toán đảm báo tính chính xác và nhất quán

+ Lập ngân sách và dự đoán

+ Lập báo cáo quản trị dòng tiền

+ Rà soát lại lợi nhuận gộp theo từng nguồn Doanh thu

+ Đánh giá lại khả năng và trình độ đội ngũ kế toán

Giai đoạn 1 thường kéo dài từ 2-4 tháng và thường là giai đoạn khó khăn nhất của dự án, cần sự nỗ lực và cam kết của câc chủ DN với đội ngũ cán bộ công nhân viên và đội dự án công ty GAVN

– Giai đoạn 2: CFO đồng hành cùng Doanh nghiệp hàng tháng

Chúng tôi sẽ chuyển chế độ dự án sang chế độ đồng hành cùng DN theo tháng…Tùy theo yêu cầu của DN các công việc có thể khác nhau nhưng thường bao gồm các bước công việc như sau:

+ Báo cáo tài chính

+ Họp hàng tháng

+ Lập chiến lược

+ Đào tạo và hỗ trợ nhân viên


GA ADVISOR VIET NAM

Add: R.408, DMC Tower, 535 Kim Ma, Ngoc Khanh Ward, Ba Dinh District, Ha Noi City