Dịch vụ cải tiến Quy trình hỗ trợ cho việc tăng cường hiệu suất hoạt động thông qua đổi mới quy trình cho từng ngành và công ty. Để đảm bảo chất lượng dịch vụ cho khách hàng, GA Advisor duy trì mạng lưới các chuyên gia trong từng ngành, chuyên ngành trong lĩnh vực quản trị tài chính doanh nghiệp cùng với kinh nghiệm trong ngành của quý khách hàng để đảm bảo kết quả thành công của các công ty. Chúng tôi cung cấp:

1. Cải tiến quản trị chuỗi cung ứng

Một trong những lĩnh vực được hưởng lợi nhiều nhất từ ​​sự thay đổi nhanh chóng trong công nghệ là lĩnh vực chuỗi cung ứng. Logistics đóng một vai trò quan trọng trong việc đưa sản phẩm đến tay người tiêu dùng một cách hiệu quả và hiệu quả nhất có thể, không chỉ cho người tiêu dùng cuối cùng, mà cho cả công ty.

Với suy nghĩ này, chúng tôi đang sử dụng phần mềm sáng tạo để tối ưu hóa chuỗi cung ứng, áp dụng công nghệ hệ thống công nghệ quản lý kho để tự động hóa các quy trình quan trọng và trong kho, cải thiện dịch vụ khách hàng và tối ưu hóa tài chính và qui trình xuất hóa đơn, cũng như các lợi ích khác.

2. Đổi mới mua hàng

Chúng tôi thiết lập chiến lược mua hàng cho các mặt hàng trực tiếp và gián tiếp của công ty, tư vấn về quản lý và vận hành nhà cung cấp được tối ưu hóa từ khía cạnh Công nghệ / Chất lượng / Chi phí / Giao hàng, tư vấn cải thiện mua sắm nguyên liệu, tư vấn về Mua sắm điện tử và thiết lập hệ thống SRM và tư vấn về Kế hoạch quản lý tuân thủ và rủi ro dựa trên phân tích dữ liệu mua hàng.

Ngoài ra, chúng tôi khuyên bạn nên cắt giảm chi tiêu mua hàng thông qua triển khai Chiến lược tìm nguồn cung ứng và thiết lập các kế hoạch thực hiện cắt giảm chi phí liên quan đến đầu tư quy mô lớn (chi tiêu vốn).

3. Đổi mới quản lý nguồn nhân lực

Chúng tôi khảo sát, tổ chức và thảo luận các tài liệu về vai trò của thực tiễn tổ chức để giải thích kết quả đổi mới. Chúng tôi nghiên cứu về cách thức thực hành cá nhân ảnh hưởng đến sự đổi mới và cách nhóm các thực tiễn cụ thể quan trọng đối với kết quả đổi mới.

Liên quan, chúng tôi xem xét về các trung gian khác nhau của liên kết HRM / đổi mới, chẳng hạn như chia sẻ kiến ​​thức, vốn xã hội và hiệu ứng mạng. Chúng tôi khảo sát sự hài lòng của nhân viên trong tổ chức của bạn và đề xuất chiến lược giúp cho nhân viên của bạn làm việc ngày càng tốt hơn và chuyên nghiệp hơn.

4. Đổi mới sản xuất

Chúng tôi loại bỏ các yếu tố lãng phí không cần thiết trong trang web kinh doanh thông qua cải tiến tích hợp sản xuất, áp dụng công nghệ đổi mới để tăng cường năng suất và tiết kiệm chi phí đồng thời tư vấn về đổi mới cơ cấu lợi nhuận.

Xây dựng và triển khai hệ thống chất lượng tiên tiến cho từng bước giúp thiết lập một hệ thống sản xuất tích hợp cho phép phân phối nhanh chóng các sản phẩm có chất lượng phù hợp và góp phần củng cố năng lực cạnh tranh sản xuất toàn cầu.


GA ADVISOR VIET NAM

Add: R.408, DMC Tower, 535 Kim Ma, Ngoc Khanh Ward, Ba Dinh District, Ha Noi City