Theo khảo sát các khách hàng của GAVN, có tới 78% các công ty nhận định rằng Hệ thống thông tin quản trị doanh nghiệp thông minh Business Intelligence (BI) chính là giải pháp hàng đầu cho doanh nghiệp, vượt qua cả các ứng dụng quản lý tài chính, kế toán. Thấu hiểu điều đó GAVN tiến hành cung cấp hệ thống báo cáo quản trị thông minh BI với khả năng phân tích và thể hiện thông tin một cách thông minh nhất giúp cho các nhà quản trị và người sử dụng của tổ chức đưa ra các quyết định kinh doanh phù hợp nhất.

Một số hình ảnh trình diễn mẫu nói rõ được lợi ích của BI

  • BI cung cấp cái nhìn tổng thể, dựa vào kết quả phân tích được, DN có thể thấy được toàn cảnh tình hình kinh doanh của công ty mình, những Dashboard hiển thị được cụ thể doanh thu từng tháng, từng quý theo từng mặt hàng, sản phẩm khác nhau, giúp cho DN dễ nhận thấy được kết quả kinh doanh 

bao-cao-bang-bieu-do(BI cung cấp cái nhìn tổng thể)

  • BI cho phép phân tích số liệu trên bản đồ, bằng hình ảnh trực quan và sinh động, được thể hiện qua những cấp độ màu sắc khác nhau, các nhà quản trị dễ dàng nhìn thấy được những gì mình mong muốn qua Dashboard

phan-tich-so-lieu-tren-ban-do(BI cho phép phân tích số liệu trên bản đồ)

  • BI đánh giá kết quả, xu hướng kinh doanh từng chi nhánh, cụ thể từng sản phẩm theo giai đoạn. Cụ thể hóa chiến lược bằng bộ chỉ tiêu đo lường KPI, có tính liên kết thông tin cao

bao-cao-ket-qua-kinh-doanh-tung-thang-quy(Dashboard thể hiện rõ kết quả kinh doanh của DN qua từng quý, từng năm)