BI (Business Intelligence) là hệ thống báo cáo quản trị, phân tích và thống kê thông minh, có tích hợp công nghệ mà các doanh nghiệp dùng để kiểm soát khối lượng dữ liệu lớn đến từ nhiều nguồn khác nhau và khai thác nguồn dữ liệu đó một cách hiệu quả.

 • Hệ thống BI tự động chuyển dữ liệu thành dashboard dạng đồ thị, hình ảnh, … có thể tương tác, drill down đào sâu các tầng dữ liệu.
 • Hệ thống BI gián tiếp thay đổi kỹ năng điều hành từ kinh nghiệm chủ quan sang điều hành dựa trên số liệu và thông tin chính xác thu được từ dữ liệu.
 • Đây là công cụ quan trọng không thể thiếu trong quá trình hoạch định chiến lược.

 

✽ Lợi ích cụ thể của hệ thống BI cho doanh nghiệp

Giải quyết được thực trạng hệ thống báo cáo quản trị truyền thống

 • Thay vì báo cáo là các chuỗi số liệu thì hệ thống BI cho ra những Dashboard dạng hình ảnh, đồ thị thể hiện thông tin rõ ràng, trực quan và có chiều sâu, cung cấp cái nhìn tổng thể, tổng hợp
 • Tránh được tình trạng các dữ liệu phân tán khiến nhà quản lý gặp rất nhiều khó khăn trong quá trình theo dõi và quản lý
 • Cập nhập thông tin kịp thời
 • Tiết kiệm nhân lực phân tích, tổng hợp báo cáo
 • Tránh được tình trạng sai sót trong quá trình báo cáo
 • Tránh tình trạng số liệu không khớp nhau giữa các hệ thống

Loại bỏ được các vấn đề thường gặp trong phương pháp BCQT truyền thống

 • Độ trễ cao, ảnh hưởng đến ra quyết định
 • Thiếu các thông tin đa chiều
 • Hạn chế trong khai thác dữ liệu lịch sử
 • Dễ xảy ra sai sót trong khâu tổng hợp dữ liệu
 • Rủi ro bảo mật thông tin

 

BI tập trung phân tích các hoạt động, đưa ra các quyết định quản trị điều hành nhờ:

 • Thống nhất các dữ liệu phân tán với nhiều địnhdạng khác nhau;
 • Đào sâu dữ liệu tối đa, khả năng tùy biến nhiều thông tin;
 • Phân tích giả định – “what-if analysis and simulation”;
 • Cung cấp các tính năng cảnh báo qua hình ảnh, email tức thời.