Với đội ngũ CFO  nhiều năm kinh nghiệm đăc biệt trong các lĩnh vực kinh doanh:  logistics, thương mại, sản xuất, chăm sóc sức khỏe, F&B, bất động sản. Thường xuyên cập nhật các kiến thức chuyên ngành mới, tận dụng công nghệ mới vào quản trị tài chính doanh nghiệp chúng tôi có cách tiếp cận thực tiễn, chuyên nghiệp và hiệu quả cao luôn luôn quan tâm đến khách hàng trước, trong đó chúng tôi tạo ra các giải pháp tốt nhất cho khách hàng của mình.

Chúng tôi hiểu tác động chi tiết của những thay đổi và gián đoạn đến hoạt động kinh doanh, nhưng đồng thời chúng tôi sẽ mang lại một viễn cảnh chiến lược mới.

Chuyên gia tư vấn của chúng tôi kết nối cách quản trị thông thường với thực tiễn quản tri theo các phương pháp tiên tiến để thực hành tốt nhất. Sự đổi mới là tôn chỉ của chúng tôi: chúng tôi thiết kế các giải pháp vượt trội, phù hợp và cần thiết. Chúng tôi kết hợp sử dụng phương pháp công nghệ hiện đại, hệ thống Công nghệ thông tin để hỗ trợ cho quản trị tài chính.

  • Chiến lược và tổ chức tài chính
  • Quản lý hiệu suất tích hợp
  • Lợi nhuận và quản lý chi phí
  • Quy trình quản trị tài chính hiệu quả
  • Hợp tác kinh doanh

Những giải pháp này là chuỗi giá trị CFO của chúng tôi. Chúng cho phép chúng tôi hỗ trợ CFO quản trị tốt trong tất cả các phạm trù then chốt: Tài chính doanh nghiệp, Tài chính hoạt động và Tài chính chuyên ngành.


GA ADVISOR VIET NAM

Add: R.408, DMC Tower, 535 Kim Ma, Ngoc Khanh Ward, Ba Dinh District, Ha Noi City