GAVN cung cấp dịch vụ sử dụng phần mềm trên nền tảng điện toán đám mây (cloud) cho các mảng nghiệp vụ sau: Quản lý vận hành, Quản lý sản xuất; Lập kế hoạch sản xuất kinh doanh; Tài chính kế toán; Mua sắm; Quản lý bán hàng; Quản lý tài sản, thiết bị; Chuỗi cung ứng; Quản lý nhân sự và tiền lương; Quản lý mối quan hệ khách hàng.

 

he-thong-quan-tri-doanh-nghiep-erp

(Mô hình tổng thể của hệ thống quản trị doanh nghiệp ERP)

Dịch vụ cho thuê hệ thống ERP rất phù hợp với doanh nghiệp chưa có các hệ thống phần mềm quản trị tổng thể, nguồn lực CNTT thiếu, chi phí đầu tư ban đầu thấp; Đặc biệt phù hợp với doanh nghiệp:

– Muốn giảm thiểu rủi ro đầu tư vào hệ thống kỹ thuật

– Có lượng thông tin dữ liệu “biến động” nhanh

– Có yêu cầu cao về độ khả dụng dịch vụ

– Có yêu cầu cao về băng thông và chất lượng kết nối mạng (Internet trong nước và quốc tế)