Hiện nay do nhu cầu phát triển của nền kinh tế Việt Nam và kinh tếthế giới, rất nhiều các doanh nghiệp và cá nhân muốn thông qua hình thức M&A (Mergers & Acquisitions) thực hiện mở rộng kinh doanh sang lĩnh vực mà mình có lợi thế hoặc gia nhập vào phát triển tại thị trường Việt Nam. Nắm bắt được xu hướng đó, công ty GA Advisor Việt Nam thực hiện tư vấn, môi giới cho các doanh nghiệp, cá nhân trong nước và nước ngoài về các vấn đề mua bán và sáp nhập doanh nghiệp với cam kết hiệu quả và bảo mật trọn đời.

loi ich gavn dem lai cho doi tac m&a

Lợi ích GAVN đem lại cho đối tác M&A

GAVN hiện đang hỗ trợ nhiều tập đoàn, quỹ đầu tư nước ngoài tìm kiếm cơ hội hợp tác, đầu tư với các doanh nghiệp Việt Nam trong nhiều ngành nghề khác nhau, và tư vấn các doanh nghiệp Việt Nam tìm kiếm đối tác chiến lược nước ngoài để bán cổ phần, tài sản.

Các nội dung tư vấn chuyên sâu GA có thể cung cấp tùy theo nhu cầu của đối tác bao gồm:

Chiến lược: Xây dựng chiến lược mua/bán cổ phần hợp lý nhất dựa trên nhu cầu của đối tác và phù hợp với xu hướng phát triển của ngành, đồng thời đề xuất các giải pháp gia tăng giá trị doanh nghiệp và khai thác được các lợi ích cộng hưởng.

– Chọn lọc, tiếp xúc đối tác tiềm năng: Giới thiệu đối tác mua/bán tiềm năng trong danh sách của GAVN có mạng lưới, kinh nghiệm và năng lực tài chính tốt (Tập đoàn, quỹ đầu tư nước ngoài, cả trong và ngoài ngành)

Triển khai: Tư vấn định giá; xây dựng hồ sơ chào bán và đàm phán giá trị & cấu trúc
giao dịch, phương thức & thời gian thanh toán, có ý kiến về các vấn đề liên quan đến
thuế, pháp lý và tài chính kế toán.

hoat dong chinh m&a

Các hoạt động chính trong vòng đời M&A

Với thương vụ M&A, GAVN sẽ đi cùng doanh nghiệp suốt chặng đường thực hiện theo lộ trình từ bước tư vấn phát triển chiến lược mua, bán đến đàm phán, thực hiện ra soát kỹ thuật cho đến bước kết thúc thương vụ M&A.

Quy trình thực hiện M&A của GAVN với đối tác:

quy trinh m&a

Quy trình thực hiện M&A của GAVN với đối tác

Các dịch vụ tư vấn mua bán sát nhập của GAVN

 1. Khảo sát, tư vấn, đánh giá doanh nghiệp
  – Khảo sát và đánh giá doanh nghiệp, đưa ra phương án ban đầu
 2. Đưa ra các tư vấn điều chỉnh
  – Tư vấn các điều chỉnh cần thiết về pháp lý và hiện trạng doanh nghiệp cho phù hợp với quy định hiện hành
 3. Tư vấn chiến lược M&A
  – Xác định chiến lược, kế hoạch và mục tiêu MA
  – Chọn lựa hình thức M&A & Tìm kiếm, lựa chọn đối tác phù hợp
  – Áp dụng phương pháp định giá doanh nghiệp & Tư vấn giá, cách thức giao dịch
 4.  Xây dựng, đàm phán Hợp đồng
  – Tư vấn xây dựng cấu trúc & Đàm phán điều kiện hợp đồng phù hợp với tiêu chí hai bên.
 5. Tư vấn và soạn thảo hồ sơ M&A
  – Tư vấn Hợp đồng, các điều kiện M&A và thời gian thực hiện
  – Tư vấn thời hạn, thủ tục và điều kiện chuyển đổi tài sản, phần vốn góp, cổ phần, trái phiếu
 6.  Thủ tục pháp lý M&A tại cơ quan nhà nước
  – Hỗ trợ các trình tự pháp lý trong quá trình M&A
 7. Tư vấn sau M&A
  – Tư vấn tổ chức, tái cơ cấu, chiến lược hoạt động, kinh doanh, sắp xếp lại doanh nghiệp, sử dụng lao động…
  – Tư vấn thủ tục họp Đại hội đồng cổ đông/Hội đồng thành viên thông qua sát nhập.