Hòa Bình có nhiều lợi thế trong việc nuôi trồng thủy sản, đặc biệt là nuôi cá lồng, cá bè. Điều này góp phần định hướng cho sự phát triển bền vững cho nghề nuôi thủy sản, đồng thời hướng đến thương hiệu “Cá sông Đà – Hòa Bình” có vị thế trong tương lai.

Cùng với sự phát triển của doanh nghiệp, nắm bắt thông tin và thường xuyên phải có những báo cáo hàng ngày, hàng tháng về số lượng mua và bán hàng. Vcv Sông Đà cần có những quy định chuẩn chỉnh về hoạt động kinh doanh, rà soát hạch toán và lập báo cáo khách hàng.

Nhận ra được những vấn đề mà Vcv Sông Đà đang vướng phải, GAVN đã đưa ra giải pháp cho doanh nghiệp:

 • Hỗ trợ tuyển dụng, đảm bảo nguồn nhân lực
 • Xây dựng quy trình cơ bản về hoạt động sản xuất kinh doanh
 • Rà soát hạch toán, lập báo cáo khách hàng
 • Kê khai thuế hàng tháng
Share to be shared!
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Related Post

 • types of business in vietnam - latest updated

  Types of business in Vietnam

  Vietnam offers some choices when setting up a business in the country. According to VIETNAM ENTERPRISE LAW 2014, there are 5 types of business.

  Share to be shared!
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  See more