Chỉ cần một chiếc laptop kết nối mạng và phần mềm Zoom, buổi training về Master Data của GA VN đã có thể bắt đầu. 

Vào chiều ngày 23/3, GA VN đã chính thức tổ chức chuỗi hoạt động training online về Master Data cho nhân viên, đặc biệt là đội BI. Vì ảnh hưởng dịch COVID-19, các lãnh đạo của GAVN và ToBeWay đã nghiên cứu và linh hoạt thay đổi hình thức workshop sang training online. 

Tham gia hoạt động training, các bạn sẽ được các chuyên gia hướng dẫn về Master Data từ khái quát đến từng tác vụ với Master Data. 

Master Data – dữ liệu gốc, theo định nghĩa của Gartner, một công ty đi đầu trong lĩnh vực nghiên cứu và tư vấn giải pháp, là một tập hợp định danh và thuộc tính thống nhất mô tả các thành phần cốt lõi của tổ chức, công ty. Hiểu một cách đơn giản, Master data là trường dữ liệu gốc của một danh mục (sản phẩm, nhân sự, kho hàng…) bắt buộc phải có khi các phần mềm có sự liên kết với nhau. Cụ thể, Master Data sẽ bao gồm: 

– Danh mục sản phẩm: Tên sản phẩm, nhãn hiệu, đơn vị tính, nhà cung cấp, ngành hàng… 

– Danh mục khách hàng: Thông tin khách hàng, người liên hệ, địa chỉ 

– Danh mục nhân sự: Thông tin cá nhân, liên hệ, phòng ban, khu vực phụ trách… 

– Danh mục kho hàng: Tên kho, loại kho, sản phẩm, nhà cung cấp, loại sản phẩm 

Hiểu rõ về Master Data là bước đầu tiên để xây dựng Master Data Management (MDM). MDM là tập hợp các quy trình, công nghệ, phương pháp hỗ trợ quản lý dữ liệu gốc để việc chia sẻ dữ liệu, luân chuyển dữ liệu giữa các bộ phận, thành phần bên trong tổ chức diễn ra hiệu quả hơn. 

Hiện nay, MDM đã được GA VN triển khai thành công tại nhiều doanh nghiệp và nhận được phản hồi tích cực từ khách hàng. Cùng với hoạt động liên tục training và nâng cao kiến thức, GA VN tự tin sẽ mang lại hiệu quả hoạt động cho doanh nghiệp. Chúng tôi luôn đồng hành giúp đỡ doanh nghiệp quản lý và sử dụng nguồn tài nguyên của mình tối ưu nhất. 

Share to be shared!
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Related Post