Trong thời gian qua, khi thị trường bất động sản và thị trường chứng khoán phát triển mạnh mẽ, các doanh nghiệp trong nước đã có cơ hội tiếp cận được với nguồn vốn rẻ, tăng trưởng vượt bậc tương đối dễ dàng, nhanh chóng và sinh lời cao. Các doanh nghiệp đã tận dụng điều kiện thuận lợi của thị trường để mở rộng cơ hội đầu tư, tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận. Tuy nhiên, rất ít doanh nghiệp quan tâm đến việc xây dựng chiến lược kinh doanh bền vững, hay xây dựng cấu trúc doanh nghiệp hoặc quy trình hoạt động để đảm bảo hiệu quả lâu dài. Chính vì thế, trong bối cảnh thị trường trầm lắng như hiện nay, nhiều doanh nghiệp đang đối diện với hậu quả khắc nghiệt và khó khăn – đầu tư dàn trải, chi phí hoạt động cao, hoạt động không hiệu quả, trùng lắp và thiếu tổ chức. Các nhà lãnh đạo đang gặp khó khăn trong việc quản lý nhiều chuỗi kinh doanh đa dạng nhưng không có hoạt động bổ trợ.

* Các vấn đề phổ biến:

Thiếu chiến lược: Tồn tại quá nhiều chuỗi kinh doanh không mang tính bổ trợ. Lĩnh vực kinh doanh chủ lực hoặc đường lối chiến lược không rõ ràng. Ban lãnh đạo và đội ngũ nhân viên chưa thiết lập được tầm nhìn chiến lược hoặc chưa cùng nhau đạt đến một mục tiêu.

Thiếu tiền mặt: Do việc đầu tư trong những năm qua đã được thực hiện thiếu cân nhắc, tiền mặt hiện nay đang bị đóng băng trong nhiều dự án đầu tư không hiệu quả hoặc không thuộc lĩnh vực kinh doanh cốt lõi. Các dự án này lại rất khó thoái vốn trong bối cảnh kinh tế suy thoái và thiếu chiến lược rút vốn đầu tư rõ ràng

Cấu trúc công ty phức tạp: Công ty đã thực hiện nhiều hoạt động đầu tư đa dạng, nhanh chóng và việc sử dụng các công cụ đầu tư thường theo cảm tính hay sự tiện lợi. Vì thế, quý công ty có thể đang đối diện với một cấu trúc công ty trùng lắp, rời rạc, tốn kém chi phí và phức tạp. Mỗi đơn vị thành viên của quý công ty có thể đang đầu tư vào nhiều chuỗi kinh doanh rời rạc – từ sản xuất, đến thương mại, ngân hàng, bất động sản, và đầu tư tài chính hay quản lý quỹ – tất cả chỉ do một tổ chức và ban lãnh đạo quản lý. Trong khi đó, công ty có thể đã trở nên quá lớn, và đòi hỏi việc quản trị và kiểm soát chuyên sâu mới mang lại hiệu quả

Chưa tận dụng được nhân tài của công ty: Đội ngũ lãnh đạo chủ chốt của công ty đang thực hiện điều không thể – mỗi người nắm giữ nhiều vị trí thuộc các lĩnh vực kinh doanh không có hoạt động bổ trợ nhau. Trong khi đó, đội ngũ lãnh đạo của công ty lại không đáp ứng đủ chuyên môn để điều hành các chuỗi kinh doanh không có hoạt động tương trợ nhau như vậy. Chính vì vậy, công ty không tận dụng được đội ngũ nhân tài hiện có do các chuỗi kinh doanh của công ty rời rạc. Cấu trúc công ty trở thành rào cản đối với việc trao đổi thông tin hiệu quả và chia sẻ thông lệ tốt nhất. Ban lãnh đạo của công ty có thể đang gặp khó khăn trong việc tìm hướng khắc phục.

Thiếu thông tin tin cậy và thiếu báo cáo quản trị: Các mảng kinh doanh của công ty rời rạc, rất khó để thu thập thông tin quản trị chính xác và kịp thời – ví dụ như báo cáo tài chính hoặc quản trị nhân sự. Thông tin thiếu tin cậy và không kịp thời dẫn đến khả năng ra quyết định thiếu chính xác và kịp thời.

Hệ thống và quy trình hoạt động không phù hợp: Trong quá trình phát triển, công ty đã không xây dựng các hệ thống và quy trình hoạt động phù hợp. Do đó, các chuỗi kinh doanh có thể đang hoạt động lãng phí, trùng lắp và không hiệu quả

Chi phí hoạt động cao: Quy trình hoạt động không hiệu quả, chi phí nhân sự và nguyên vật liệu tăng dẫn đến chi phí hoạt động cao. Công ty cần nhanh chóng khắc phục hệ thống và quy trình hoạt động để giảm chi phí.

* Hỗ trợ của chúng tôi

Xác định lại chiến lược kinh doanh của Công ty: Chúng tôi sẽ giúp quý công ty nắm bắt lại thế mạnh, tầm nhìn, và tận dụng thị trường hiện tại. Để thực hiện được điều này, chúng tôi sẽ tư vấn quý công ty sắp xếp lại thứ tự ưu tiên của danh mục đầu tư để đưa ra các phương án thoái vốn đối với dự án không mang tính chiến lược. Qua đó, tạo động lực để quý công ty củng cố ban lãnh đạo và đội ngũ nhân sự để tất cả cùng đi đúng hướng.

Sắp xếp lại danh mục đầu tư hiện tại: Chúng tôi sẽ hỗ trợ quý công ty thiết lập lại trọng tâm của hoạt động sản xuất kinh doanh thông qua việc thiết lập chuỗi kinh doanh rõ ràng và có hoạt động bổ trợ. Bằng cách này, các chuỗi kinh doanh có hoạt động bổ trợ sẽ được tập hợp thành một nhóm dưới sự quản lý của cùng một đội ngũ lãnh đạo, để quý công ty có thể tận dụng nhân tài của quý công ty, và nâng cao hiệu quả trao đổi thông tin cũng như thông lệ tốt nhất. Qua đó, cũng giúp quý công ty nâng cao khả năng kiểm soát khi doanh nghiệp đã được tái cấu trúc thành công và dễ quản lý

Tái cấu trúc nợ: Chúng tôi sẽ hỗ trợ quý công ty hợp nhất và sắp xếp lại cơ cấu nợ hiện tại của quý công ty, giảm gánh nặng về nợ, và hoàn thiện các điều khoản tài chính chung liên quan đến cấu trúc nợ

Cải thiện quy trình hoạt động: Chúng tôi sẽ giúp quý công ty cải thiện, làm tinh gọn hệ thống và quy trình hoạt động để nâng cao hiệu quả quản lý.

Nhân sự: Chúng tôi có thể hỗ trợ quý công ty sắp xếp đúng người vào đúng vị trí trong tổ chức nhằm đạt được chiến lược của quý công ty, bằng các chính sách nhân sự, lương thưởng và đào tạo hiệu quả. Chúng tôi còn giúp quý công ty cải thiện cách thức thu hút và giữ nhân tài trong tương lai khi doanh nghiệp tăng trưởng và phát triển.

Sắp xếp lại các dịch vụ hỗ trợ của quý công ty: Chúng tôi có thể giúp quý công ty sắp xếp lại, tập hợp các hoạt động hỗ trợ của quý công ty, ví dụ Nhân sự, Công nghệ Thông tin và Tài chính, thành hệ thống dịch vụ dùng chung, phục vụ cho cấu trúc công ty mới. Qua đó, đảm bảo quý công ty có hệ thống dịch vụ hoạt động nhất quán, hiệu quả cao với chi phí thấp.

Quản lý thay đổi: Việc thay đổi tầm nhìn mới đòi hỏi có sự hỗ trợ, quyết đoán, và nỗ lực của ban lãnh đạo và toàn thể nhân viên của quý công ty. Chúng tôi có thể hỗ trợ quý công ty thực hiện các thay đổi trong đó tạo được sự hưởng ứng của đội ngũ nhân sự của công ty. Điều đó sẽ đảm bảo sự thay đổi diễn ra nhanh chóng, bền vững mà không phá vỡ hệ thống hoạt động

* Lợi ích mang đến cho quý công ty

Tái cấu trúc sẽ mang đến cho công ty và đội ngũ nhân sự của quý công ty những lợi ích dưới đây:

  • Trọng tâm và phương hướng rõ ràng
  • Giảm chi phí hoạt động
  • Tăng lượng tiền mặt
  • Quản trị dòng tiền tập trung và hiệu quả
  • Nâng cao khả năng sinh lợi từ danh mục đầu tư đã được sắp xếp lại thứ tự ưu tiên
  • Nâng cao hiệu quả kiểm soát
  • Cấu trúc nợ được sắp xếp lại với các điều khoản tài chính được hoàn thiện
  • Hệ thống thông tin quản lý được cải thiện giúp nâng cao hiệu quả ra quyết định
  • Tăng trưởng tốt hơn
  • Tổ chức nhân sự tốt hơn, nâng cao hiệu quả lãnh đạo và khích lệ nhân viên – giữ được nhiều nhân tài và nâng cao hiệu quả.