IT outsourcing

Vì sao các doanh nghiệp SME cần thuê ngoài dịch vụ IT Support? Theo một khảo sát gần đây của GA VN, các công ty vừa và nhỏ thường gặp vấn đề và khó khăn trong việc quản trị IT. Dưới đây là một số các vấn đề phổ biến nhất mà các doanh nghiệp […]

Xem thêm