BI (Business Intelligence) là hệ thống báo cáo quản trị, phân tích và thống kê thông minh, có tích hợp công nghệ mà các doanh nghiệp dùng để kiểm soát khối lượng dữ liệu lớn đến từ nhiều nguồn khác nhau và khai thác nguồn dữ liệu đó một cách hiệu quả. Hệ thống BI […]

Xem thêm

Theo khảo sát các khách hàng của GAVN, có tới 78% các công ty nhận định rằng Hệ thống thông tin quản trị doanh nghiệp thông minh Business Intelligence (BI) chính là giải pháp hàng đầu cho doanh nghiệp, vượt qua cả các ứng dụng quản lý tài chính, kế toán. Thấu hiểu điều đó […]

Xem thêm