Thời hạn nộp các loại báo cáo thuế năm 2020 cụ thể:

Hạn nộp thuế môn bài, thuế GTGT, thuế TNCN, thuế TNDN, báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn, Báo cáo tài chính, Tờ khai Quyết toán thuế TNCN – TNDN… mới nhất hiện nay.

Lưu ý: Hạn nộp Tờ khai thuế -> Cũng là hạn nộp Tiền thuế (nếu có)

Tham khảo các bài viết:

Cập nhật quy định thuế môn bài mới nhất năm 2020 đối với doanh nghiệp mới thành lập

9 công việc kế toán thuế trọn gói dịch vụ của GA Accounting

Những kỹ năng cần có của một kế toán trưởng giỏi

1.Thời hạn nộp Tờ khai thuế môn bài:

a. DN mới thành lập

– Khai lệ phí môn bài một lần khi tổ chức mới ra hoạt động kinh

doanh, chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng bắt đầu hoạt động sản xuất kinh

doanh.

– Trường hợp người nộp lệ phí mới thành lập cơ sở kinh doanh nhưng chưa hoạt

động sản xuất kinh doanh thì phải khai lệ phí môn bài trong thời hạn 30 ngày, kể từ

ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc ngày cấp giấy chứng nhận

đăng ký đầu tư và đăng ký thuế hoặc ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh

nghiệp; ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh; ngày ban hành văn

bản phê duyệt chủ trương đầu tư.

b. Những DN đang hoạt động:

– Người nộp thuế chỉ khai lệ phí môn bài một lần khi mới ra kinh doanh. Trường hợp

tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ có thay đổi vốn điều lệ

hoặc vốn đầu tư thì không phải nộp hồ sơ khai lệ phí môn bài.

=> (Chỉ cần nộp tiền thuế môn bài, hạn chậm nhất ngày 30/1 năm sau)

(Theo Công văn 1279/TCT-CS ngày 4/4/2017 của Tổng cục thuế)

2. Nộp Tờ khai thuế môn bài cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp:

– Nếu DN có đơn vị phụ thuộc (chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh

doanh) kinh doanh ở cùng địa phương cấp tỉnh thì DN nộp Tờ khai thuế môn bài của

các đơn vị trực thuộc đó cho cơ quan thuế quản lý DN.

– Nếu đơn vị phụ thuộc kinh doanh ở khác địa phương cấp tỉnh thì đơn vị phụ thuộc

thực hiện nộp Tờ khai thuế môn bài của đơn vị phụ thuộc cho cơ quan thuế quản lý

trực tiếp đơn vị phụ thuộc.

3. Thời hạn nộp tờ khai thuế GTGT, TNCN, TNDN, BCSDHĐ:

– Theo tháng: Chậm nhất là ngày 20 của tháng sau.

VD: Cty GA Acounting kê khai thuế GTGT theo tháng: -> Tờ khai thuế GTGT

tháng 1/2020. Hạn nộp chậm nhất là ngày 20/2/2020.

– Theo quý: Chậm nhất là ngày 30 của tháng đầu tiên quý sau.

VD: Cty GA Acounting kê khai thuế GTGT theo quý: => Tờ khai thuế GTGT

quý 4/2019. Hạn nộp chậm nhất là ngày 30/1/2020.

– Theo năm: Chậm nhất là ngày 30 của tháng đầu tiên năm sau.

– Theo từng lần phát sinh: Chậm nhất là ngày thứ 10 kể từ ngày phát sinh.

– Hồ sơ quyết toán thuế năm: Gồm: Tờ khai quyết toán thuế TNDN, TNCN, Báo

cáo tài chính và các phụ lục kèm theo. Chậm nhất là ngày thứ 90 kể từ ngày kết thúc

năm dương lịch hoặc năm tài chính.

VD: Hồ sơ quyết toán thuế năm 2019. Hạn chậm nhất sẽ là ngày 30/3/2020.

– Trường hợp DN chia tách, hợp nhất, sát nhập, chuyển đổi hình thức sở hữu, giải thể,

chấm dứt hoạt động: Chậm nhất là ngày thứ 45 kể từ ngày có quyết định.

 

Share to be shared!
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Tin liên quan