Lương cơ sở là gì?

Khái niệm mức lương cơ sở đã có từ đầu những năm 90. Theo Điều 2 của Nghị Định số 25-CP ký ngày 23 tháng 5 năm 1993: Mức lương cơ sở là mức lương tối thiểu làm căn cứ để tính mức lương khác của hệ thống bảng lương, mức phụ cấp lương và trả công đối với những người làm công việc đơn giản nhất trong điều kiện lao động bình thường.

Bản chất của mức lương cơ sở là mức lương làm căn cứ đóng, hưởng BHXH, BHYT, BHTN cho cán bộ công chức, viên chức, lực lượng vũ trang,… Mức lương tối đa đóng BHXH, BHYT không quá 20 lần mức lương cơ sở.

Bởi vậy đối với các Doanh nghiệp ngoài nhà nước vẫn phải quan tâm đến sự tăng, giảm của mức lương cơ sở vì nó chính là căn cứ để tính bảo hiểm xã hội cho người lao động.

Đối tượng áp dụng của mức lương cơ sở

 • Cán bộ, công chức từ trung ương đến cấp xã
 • Viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập.
 • Người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động trong các cơ quan, đơn vị của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị xã hội.
 • Người làm việc trong chỉ tiêu biên chế trong các hội được ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí hoạt động.
 • Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, binh sĩ và công nhân, viên chức quốc phòng, lao động hợp đồng thuộc Quân đội nhân dân Việt Nam.
 • Sĩ quan, hạ sĩ quan hưởng lương, hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ, công nhân công an và lao động hợp đồng thuộc Công an nhân dân.
 • Người làm việc trong tổ chức cơ yếu.
 • Người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn và tổ dân phố.

Mức lương cơ sở hiện nay

Mức lương cơ sở hiện nay đang là 1.490.000 đồng/tháng theo Nghị định 38/2019/NĐ-CP. Từ 01/7/2020, tại Nghị quyết 86/2019/QH14, Quốc hội đã “chốt” tăng lương cơ sở lên 1.600.000 đồng/tháng.

Tuy nhiên, những tháng đầu năm 2020 này do ảnh hưởng tiêu cực của dịch Covid – 19 đến tình hình kinh tế, xã hội nên Bộ Chính trị cũng đưa ra giải pháp trước mắt chưa điều chỉnh lương cơ sở từ 01/7/2020 tại Kết luận số 77-KL/TW.

Đồng thời, chiều ngày 19/6/2020, Quốc hội đã chính thức đồng ý chưa điều chỉnh tăng lương cơ sở cho công chức từ 01/7/2020 tại Nghị quyết kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV.

>>> Như vậy, có thể thấy, mức lương cơ sở không tăng đồng nghĩa với mức đóng tối đa BHXH, BHYT từ 01/7/2020 cũng sẽ không thay đổi.

Dưới đây là bảng tổng hợp mức lương cơ sở qua các năm từ năm 1993 đến nay

Thời điểm áp dụng

Mức lương cơ sở (đồng/tháng)Căn cứ pháp lý
Từ ngày 01/4/1993 đến hết  tháng 12/1996120.000Nghị định số 25-CP/Hà Nội, ngày 23 tháng 5 năm 1993
Từ ngày 01/01/1997 đến hết tháng 12/1999144.000Nghị định số 06/CP Hà Nội, ngày 21 tháng 1 năm 1997
Từ ngày 01/01/2000 đến hết tháng 12/2000180.000Nghị định số 175/1999/NĐ-CP Hà Nội, ngày 15 tháng 12 năm 1999
Từ ngày 01/01/2001 đến hết tháng 9/2004210.000Nghị định số 77/2000/NĐ-CP Hà Nội, ngày 15 tháng 12 năm 2000
Từ 01/10/2004 đến hết tháng 9/2005290.000Nghị định số 203/2004/NĐ-CP Hà Nội, ngày 14 tháng 12 năm 2004
Từ 01/10/2005 đến hết tháng 9/2006350.000Nghị định số 118/2005/NĐ-CP Hà Nội, ngày 15 tháng 09 năm 2005
Từ 01/10/2006 đến hết tháng 12/2007450.000Nghị định số 94/2006/NĐ-CPHà Nội, ngày 07 tháng 09 năm 2006 
Từ 01/01/2008 đến hết tháng 4/2008540.000Nghị định số 166/2007/NĐ-CP Hà Nội ngày 16 tháng 11 năm 2007
Từ 01/05/2009 đến hết tháng 4/2009650.000Nghị định số 33/2009/NĐ-CPHà Nội, ngày 06 tháng 4 năm 2009
Từ 01/05/2010 đến hết tháng 4/2011730.000Nghị định số 28/2010/NĐ-CPHà Nội, ngày 25 tháng 03 năm 2010
Từ 01/05/2011 đến hết tháng 4/2012830.000Nghị định số 22/2011/NĐ-CPHà Nội, ngày 04 tháng 04 năm 2011
Từ 01/05/2012 đến hết tháng 6/20131.050.000Nghị định số 31/2012/NĐ-CPHà Nội, ngày 12 tháng 4 năm 2012

 

Từ 01/07/2013 đến hết tháng 4/20161.150.000Nghị định số 66/2013/NĐ-CPHà Nội, ngày 27 tháng 06 năm 2013
Từ 01/05/2016 đến hết tháng 6/20171.210.000Nghị định số 47/2016/NĐ-CP Hà Nội, ngày 26 tháng 5 năm 2016
Từ 01/07/2017 đến hết tháng 6/20181.300.000Nghị định số 47/2017/NĐ-CPHà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2017
Từ 01/07/2018 đến hết tháng 6/20191.390.000Nghị định số 72/2018/NĐ-CP Hà Nội, ngày 15 tháng 5 năm 2018
Từ 7/20191.490.000Nghị định số 38/2019/NĐ-CP Hà Nội, ngày 09 tháng 05 năm 2019

 


GA ADVISOR VIET NAM
Add: R.608, DMC Tower, 535 Kim Ma, Ngoc Khanh Ward, Ba Dinh District, Ha Noi City
EMAIL: info@gaaccounting.net
TEL: (+84) 93 424 1168 | (+84) 24 2217 6060

Share to be shared!
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Tin liên quan

 • dịch vụ tính lương

  Làm thế nào để chọn dịch vụ tính lương tốt

  Dịch vụ tính lương thuê ngoài uy tín, hiệu quả chi phí cạnh tranh nhất! Tính lương là một trong những công việc khá là phức tạp và tốn nhiều thời gian. Việc tính lương không chỉ đơn giản là định mức lương và trả công nhân viên. Mà còn cần phải cân đối lương, […]

  Share to be shared!
  • 12
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • 12
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  Xem thêm