Đóng BHXH bao nhiêu năm được lương hưu mức 75%? Đó là câu hỏi phổ biến của những người tham gia đóng bảo hiểm xã hội. 

Đóng BHXH bao nhiêu năm được lương hưu mức 75%. Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định mức hưởng lương hưu tối đa là 75% mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH. Vậy với những người về hưu năm 2021 phải đóng bao nhiêu năm BHXH mới được hưởng theo tỷ lệ 75%?

**Đối với lao động nam

Việc tính mức lương hưu hàng tháng của lao động nam năm 2021 được thực hiện theo nguyên tắc:

– Đóng đủ 19 năm BHXH thì được 45% (năm hiện nay là 18 năm).

– Sau đó, cứ thêm mỗi năm đóng BHXH, được tính thêm 2%.

Như vậy, lao động nam đủ điều kiện về hưu năm 2021, để được nhận lương hưu với tỷ lệ tối đa 75% phải đóng từ đủ 34 năm BHXH.

*Đối với lao động nữ

Việc tính mức lương hưu hàng tháng của lao động nữ năm 2021 được thực hiện theo nguyên tắc:

– Đóng đủ 15 năm BHXH thì được 45%.

– Sau đó, cứ thêm mỗi năm đóng BHXH, được tính thêm 2%.

Như vậy, lao động nữ đủ điều kiện về hưu năm 2021, để được nhận lương hưu với tỷ lệ tối đa 75% phải đóng từ đủ 30 năm BHXH.

Lưu ý: Đối với trường hợp NLĐ tham gia BHXH bắt buộc, về hưu trước tuổi do suy giảm khả năng lao động, bị trừ tỷ lệ hưởng lương hưu thì theo nguyên tắc mức hưởng lương hưu được tính như trên với mức tối đa 75%; sau đó cứ mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi quy định thì giảm 2%. Vì vậy những trường hợp bị trừ tỷ lệ lương hưu sẽ không được hưởng lương hưu với mức tối đa.

 

Tham khảo thêm:

Công việc của một kế toán tổng hợp là gì?

Hướng dẫn cách xử lý và hạch toán chi phí quà tặng cho khách hàng?

Mức lương cơ sở năm 2020: Quốc hội chốt tạm dừng tăng lương cơ sở từ 1/7/2020

Share to be shared!
 • 3
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 3
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Tin liên quan