tax guideline of rental fee for foreign staff in vietnam

Are rental expenses for foreigners deducted when calculating corporate income tax and subject to PIT? Is the VAT deductible?

See more
IT outsourcing

Outsourcing your IT support requirements can save your business money, free up more of your time, improve productivity, and bring a diverse skillset to your organization with unique problem-solving abilities.

See more
su-can-thiet-cua-CFO

Công ty offshore là gì? Với khái niệm công ty Offshore (Ngoại biên) tính đến là các pháp nhân được thành lập tại các vùng lãnh thổ, mà ở đó chính quyền địa phương cho phép các ưu đãi về thuế như giảm hoặc miễn hoàn toàn thuế với điều kiện nếu các công ty […]

See more
m&a service GA Advisor VN

Hiện nay do nhu cầu phát triển của nền kinh tế Việt Nam và kinh tếthế giới, rất nhiều các doanh nghiệp và cá nhân muốn thông qua hình thức M&A (Mergers & Acquisitions) thực hiện mở rộng kinh doanh sang lĩnh vực mà mình có lợi thế hoặc gia nhập vào phát triển tại […]

See more
dich-vu-tu-van-tai-cau-truc-doanh-nghiep

Outsourcing Payroll service

See more

Chúng tôi có CFO trong tất cả các lĩnh vực kinh doanh từ logistics, thương mại, sản xuất, chăm sóc sức khỏe, F&B, bất động sản. Với hơn 10 năm kinh nghiệm tại các công ty nước ngoài lớn để đảm bảo điều chỉnh hệ thống tài chính cho Khách hàng

See more