Since the periodic system has limitations in providing in-depth information such as time series analysis, multi-dimensional analysis, external data comparison analysis, and integrated analysis by topic, a system that can systematically accumulate and manage them is required. We build a company-wide integrated analysis system (Business Intelligence)  that supports management decision-making by defining information analysis targets […]

See more

Theo khảo sát các khách hàng của GAVN, có tới 78% các công ty nhận định rằng Hệ thống thông tin quản trị doanh nghiệp thông minh Business Intelligence (BI) chính là giải pháp hàng đầu cho doanh nghiệp, vượt qua cả các ứng dụng quản lý tài chính, kế toán. Thấu hiểu điều đó […]

See more
he thong business intelligence cho doanh nghiep

BI (Business Intelligence) là hệ thống báo cáo quản trị, phân tích và thống kê thông minh, có tích hợp công nghệ mà các doanh nghiệp dùng để kiểm soát khối lượng dữ liệu lớn đến từ nhiều nguồn khác nhau và khai thác nguồn dữ liệu đó một cách hiệu quả. Hệ thống BI […]

See more