Sun World is the entertainment brand of Sun Group with many park systems and Great entertainment complex and likes Ba Na Hills, Danang Wonders, Fansipan Legend, Halong Complex…With having to manage so many large units then the amount of data to be processed daily is not small. Other way, so administrators can manage closely and operating promptly then the reports need to be updated quickly and accuratelyThis is the difficulty of Sun World’s governance apparatus currently not met.

The difficulties Sun World faces

With an average of more than one million visitors per day from all the entertainment venues of the company, overload in the processing of information often takes place. Besides that, discrete aggregate data reports, not standardized so the report results are inaccurate, take time and error occurred. Report information is only statistical and the reports can only be reviewed periodically monthly and quarterly, it’s too late to make timely management decisions.

Deploy smart BI reporting system (Internet source)

Currently the management reports at the company are mostly static reports, Excel format, pdf, do not reflect the data in an intuitive, vivid and specific way.

Although the business support software may be exported reported but due to the main support for users working, reports from these software are not focusedAlthough some software allows to create more reports but the way is not flexible, requires a good qualified IT department about Code and Script.

Triển khai hệ thống báo cáo thông minh BI (nguồn Internet)

Trong ngành vui chơi giải trí nói chung và Sun World nói riêng, sự chính xác, có chiều sâu trong khâu báo cáo là vô cùng quan trọng và bức thiết. Hơn nữa những số liệu này còn cần phải được cập nhật liên tục và thường xuyên nhằm đem đến chất lượng dịch vụ tốt nhất cho khách hàng. Nếu nhà quản trị nắm bắt được tình hình càng nhanh chóng thì càng dễ dàng đưa ra các giải pháp cho những đợt cao điểm hay thấp điểm, thuận lợi hơn trong việc đưa ra các chiến dịch triển khai.

Triển khai hệ thống báo cáo quản trị thông minh (BI) ngành vui chơi giải trí cho tập đoàn Sun World

Mục tiêu dự án là xây dựng hệ thống báo cáo phân tích quản trị thông minh trên phạm vi cả khối Sun World với dữ liệu được đồng bộ tự động từ Công ty cổ phần mặt trời Hạ Long được triển khai trong giai đoạn này và upload dữ liệu của các đơn vị khác thuộc Sun World.

Phạm vi triển khai bao gồm cả các báo cáo drilldown chi tiết, các nhóm nghiệp vụ phân tích theo yêu cầu, tại Văn phòng Sun World cũng như Công ty cổ phần mặt trời Hạ Long với nội dung bao gồm:

 • Kho dữ liệu tập trung (DWH) được định nghĩa và xây dựng đặt trên Sun Group được tích hợp dữ liệu từ các phần mềm nghiệp vụ lõi (Core Business) của các đơn vị và các phần mềm sử dụng tập trung (như phần mềm kế toán, phần mềm quản lý nhân sự …). Từ kho dữ liệu tập trung, hệ thống đảm bảo đưa ra báo cáo mọi khía cạnh của Sun Group từ tổng hợp đến chi tiết, cung cấp thông tin kịp thời, chính xác hỗ trợ quyết định chỉ đạo của ban lãnh đạo
 • Các dashboard, báo cáo BI hiển thị sẽ xuyên suốt toàn bộ các lĩnh vực và nghiệp vụ của Sun Group. Đảm bảo quá trình phân quyền khai thác và quản lý từ cấp Group đến –> Các khối lĩnh vực kinh doanh –> các đơn vị phụ thuộc chi tiết.
 • Mô hình đề xuất phải là mô hình tiên tiến trên thế giới, đảm bảo các yêu cầu về phân tích nghiệp vụ, tính năng mà một hệ thống thông minh kinh doanh phải đáp ứng, khả năng kết nối xuyên suốt và mở rộng phạm vi quy mô của hệ thống trong tương lai.
Share to be shared!
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Related Post