• Sửa đổi, bổ sung quy định đối với doanh nghiệp thẩm định giá

  Ngày 24/02/2021, Chính phủ ban hành Nghị định số 12/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 89/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Giá về thẩm định giá. Theo đó, kể từ ngày 01/5/2021, theo quy định của Nghị định số 12/2021/NĐ-CP, Giám […]

  See more
 • TẠI SAO NÊN SỬ DỤNG DỊCH VỤ TƯ VẤN THUẾ?

  Ai nên sử dụng dịch vụ tư vấn thuế? Dịch vụ tư vấn thuế đã không còn quá xa lạ với các doanh nghiệp hiện nay.  Từ các doanh nghiệp tư nhân, startup,… chưa có nhiều hiểu biết trong lĩnh vực thuế, chưa nắm được hết các thủ tục về thuế đến các doanh nghiệp […]

  See more
 • Công Ty Hợp Danh là gì? Có nên thành lập công ty hợp danh?

  Công ty hợp danh là doanh nghiệp, trong đó: Phải có ít nhất hai thành viên là chủ sở hữu chung của công ty, cùng nhau kinh doanh dưới một tên chung (gọi là thành viên hợp danh); ngoài các thành viên hợp danh có thể có thành viên góp vốn. Thành viên hợp danh phải […]

  See more
 • Kho bạc Nhà nước công bố tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 03/2021

  Kho bạc Nhà nước vừa thông báo về tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 03/2021. Tỷ giá hạch toán giữa VND và USD là là 1 USD = 23.142 VND. Đây là tỷ giá hạch toán kế toán và báo cáo thu chi ngoại tệ áp dụng thống nhất trên phạm vi cả nước… […]

  See more
 • Những trường hợp không phải quyết toán thuế thu nhập cá nhân

  Theo hướng dẫn của Tổng cục Thuế, các cá nhân trực tiếp quyết toán với cơ quan thuế, cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công trong các trường hợp sau đây không phải quyết toán thuế thu nhập cá nhân. Sưu tầm

  See more
 • Phân loại tài sản cố định của doanh nghiệp

  Tài sản cố định của doanh nghiệp phải được phân loại để quản lý và trích khấu hao. Dưới đây là hướng dẫn phân loại tài sản cố định của doanh nghiệp mới nhất Phân loại tài sản cố định hữu hình: Theo điểm a khoản 1 Điều 6 Thông tư 45/2013/TT-BTC (sửa đổi bởi khoản 2 […]

  See more